Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2007

Music From The World Of Osho Ten Thousand Buddhas (Music For Meditation)

(απο Ανωνυμο)

ΚΑΛΗΜΕΡΑ!ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ.... ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΣΟΦΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ..(ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1990) ΑΝΟΙΞΕ ΝΕΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΥ...ΚΑΘ'ΟΔΟΝ ΛΟΙΠΟΝ...
Music From The World Of Osho Ten Thousand Buddhas
Deep and wonderful music from a BuddhafieldFor the enlightened mystic Osho music was the human phenomenon that come closest to expressing the Eternal and the Beyond of our true nature, our intrisic Buddhahood. Therefore music was an integral part of the life in his ashram.
The beautiful music on this CD is taken from the improvised musical meditations that was played before and after Osho's meetings with disiples and other seekers in 1987-89. Music that reflects the depth and beyondness of Osho.

Tracks
1. Sangit Narayana
2. Dancing Buddhas
3. Om Mani Padme Hum
4. Unio Mystica
5. Sacred World
6. Light On The Path
7. The Bridge To That
8. Lovers Of Meditation
9 The Wheel Of Dharma
10. All That Is Real Will Remain
11.Living Buddha
Music for Meditation.The music has a decisive Indian flair, with germanborn Prem Joshua playing some distinct sitar. Other prominent instruments are some spacy keyboards and the beautiful fluteplaying of fine artists like Yashoo and Devakant, like Joshua artists with several profound releases in the field of meditative and healing music. So the musicianship is absolutely professionel and interesting.
Music that points to Silence and Beauty with the added bonus of being recorded in the Buddhafield of an living enlightened master.
Well suited for both meditation and relaxation or simply musical enjoyment.
OSHO: My Way Of Life is Not Philosophy

No philosopher has ever been able to know the truth. All the philosophers have been thinking about the truth. But thinking about the truth is an impossibility. Either you know it, or you don't.

Από Wikipedia,

 Osho, born Chandra Mohan Jain (11 December 1931 – 19 January 1990), also known as Acharya Rajneesh from the 1960s onwards, as Bhagwan Shree Rajneesh during the 1970s and 1980s and as Osho from 1989, was an Indian mystic and spiritual teacher who garnered an international following.
A professor of philosophy, he travelled throughout India in the 1960s as a public speaker. His outspoken criticism of socialism, Mahatma Gandhi and institutionalised religion made him controversial. He also advocated a more open attitude towards sexuality, a stance that earned him the sobriquet "sex guru" in the Indian and later the international press. In 1970 he settled for a while in Mumbai. He began initiating disciples (known as neo-sannyasins) and took on the role of a spiritual teacher. In his discourses, he reinterpreted writings of religious traditions, mystics and philosophers from around the world. Moving to Pune in 1974, he established an ashram that attracted increasing numbers of Westerners. The ashram offered therapies derived from the Human Potential Movement to its Western audience and made news in India and abroad, chiefly because of its permissive climate and Osho's provocative lectures. By the end of the 1970s, there were mounting tensions with the Indian government and the surrounding society.

https://www.facebook.com/osho.internationalProject: "Music From The World of Osho"


If You Dont Fight With Life Music from the World of Osho.

Add To Facebook