Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

Γλιτώσαμε από τους λύκους...
Γλιτώσαμε από τους λύκους...

Από τον ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ

-Γλιτώσαμε από τους λύκους, τα τσακάλια, θα καούμε από τους ανθρώπους…
- Έρχονται οι πολιτικοί με τις κάμερες να μας σώσουν...
-Αυτοί προσπαθούν να σώσουν τους εαυτούς τους...
"Φωτιά να κάψει κι΄αυτούς που κυβερνούν, που κυβέρνησαν και θα κυβερνήσουν..." ακούστηκε μιά φωνή, που κάηκε το σπίτι της, να λέει... κι αυτούς τους αρμόδιους που ποζάρουν στα κανάλια επί τόπου, είπε κάποιος άλλος...


Add To Facebook

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2009

Where Have All The Flowers Gone?


@@@lyrics

May God bless and keep you always,
May your wishes all come true,May you always do for others
And let others do for you.
May you build a latter to the stars
And climb on every rung,
May you stay forever young,forever young.
May you stay forever young.

May you grow up to be righteous,
May you grow up to be true,
May you always know the truth
And see the lights surrounding you.
May you always be courageous
Stand upright and be strong.
And may you stay forever young,
Forever young,forever young

May your hands always be busy,
May your feet always be swift.
May you have a strong foundation
When the winds of changes shift
May your heart always be joyful,
May your song always be sung

May you stay forever young
Forever young,forever young
May you stay forever young @@@

@@@Tonight In Person 1966 @@@Woodstock '69 - For Yasgur's Farm

Add To Facebook