Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Hope ...Αυτός είναι πολιτικός λόγος,
με υγεία, φως, σθένος!!!

Ελπίδα...

This is a political Speech !!
with health, light, courage!

Hope ...
Remember : People Have the Power (when they wants)

Add To Facebook