Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Οταν η αγέλη είναι ενωμένη ..

τότε μπορεί να πετύχει την Ελευθερία της!
είναι όμως?

When the herd is united ..τhen can acquire its Freedom!!


we can learn that dolphins identify themselves with humans and of their eternal rivalry with sharks.

Add To Facebook