Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2008

Foreningen Til Livets Beskyttelse - 1972 Dannish hippie-psych-folk (mega rare)

Name of the band in English: Organisation to Protection of Life.Formed 1970, Aalborg, Denmark Disbanded 1972

Members

Susanne Hamilton (vocals, guitar),

Gorm Laggen (flute, sax),

Christian Risgard Thomsen (keyboards, violin, harmonica),

Malthe Enevold Nielsen (vocals, guitar),

Erik Andersen (bass),

Thomas Johansen (percussion)

In English the name of the band is "The organisation for protection of life".
Danish avantgarde band based on the group "Den lille Prins". Jazz and folk inspired hippie music.Line up: Susanne Hamilton (vocal. lyrics), Gorm Larsen (flute and soprano sax), Christian Risgaard Thomsen (piano and violin), Malthe Enevold Nielsen (vocal and guitar).Recordings:* Foreningen til livets beskyttelse, Spectator Records sl 1043, 1972.* Den lille prins, same, Odeon MOCK 1021 , 1972.
Spectator Records - Foreningen til Livets beskyttelse
From the ancient rock-years in Denmark. Den Lille Prins (Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupery 1943) and Foreningen Til Livets Beskyttelse (The Society To Protection Of Life) was situated in a community outside Aalborg in Jutland Denmark around 1970 - 1972. This is more or less the same story as Furekaaben from Copenhagen: People are living together in a community, some of them are musicians, and.. wow, you have a band! Just the girl Susanne Hamilton is from Copenhagen, and she was presentet to the group via the "producer" from ancient rec. label Spectator. No wonder that the two LPs Den Lille Prins and Foreningen Til Livets Beskyttelse sounds like something between Furekaaben and Skousen/Ingemann. That means rock based on folk. Instruments are: Acoustic and electric guitars, bass, drums, violin, saxophone, jewharp, mandolin and lotsa vocal. Lyrics are naive-but-with-a-big-warm-heart as they came those days, and this was not bad at all. The atmosphere is so groowy and friedley as you can think of. Those days were really something. These two LPs on one CD tells us something about why the early hippie-rock-days were so good. (shinybeast)

Side 1:
1.Elverkongen 2. Ulster (Det glade vanvid) 3. Betjent larsen 4. Illusioner 5.Loppecirkus
Side 2:
1.Mågens fortælling om livet 2.R(e)ary 3.Fuldmåne - med regnbuer inde i hovedet 4.Folketinget
Produced by Jørgen Bornefeldt. Cover design by Susanne Hamilton and Peter Bøttger.
Also posted by marvellous blog prog not frog

Add To Facebook